Verbinding tussen Beleid | Organisatie | ICT

Strategisch Advies Den Oudsten voegt waarde toe aan publieke en non-profit organisaties

Strategisch Advies Den Oudsten is een organisatie met ruime ervaring op het snijvlak van beleid, organisatie en ICT ( informatie- en communicatietechnologie) in de publieke en non-profit sector.

Strategisch Advies Den Oudsten onderscheidt zich door inhoudelijke kennis en oog voor innovatieve resultaten te combineren met hoogwaardige kennis van de sector en gevoel voor de menselijke factor.

Deze combinatie leidt tot succesvolle (digitale) oplossingen voor de vraagstukken, wensen en ideeën van publieke en non-profit organisaties.

Verbinding tussen Beleid | Organisatie | ICT

Het gezamenlijk realiseren van verbindingen tussen vraagstukken, wensen en ideeën op het gebied van beleid, organisatie en de informatievoorziening (IV) door het inzetten van (strategisch) advies in combinatie met interim management.

Kernwaarden: oplossingsgerichtheid, samenwerking, kwaliteit en onafhankelijkheid.

Kwaliteit en onafhankelijkheid

Eric den Oudsten onderschrijft als lid de gedragscode van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa). Strategisch Advies Den Oudsten is tevens aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Informatie en IT professionals (KNVI).