Referenties

Referenties van opdrachtgevers uit de publieke en private sector

Met Eric heb ik zeer plezierig samengewerkt bij de Inspectie SZW voor de implementatie van Informatie Gestuurd Werken (IGW). Ik heb Eric leren kennen als een strategisch en integer persoon. Hij is in staat om snel het vertrouwen te krijgen en van daaruit gezamenlijk naar een oplossing te werken. Een nieuwe omgeving of aanpak hinderen hem niet om het toe te passen zolang hij overtuigt is van een positieve bijdrage aan het doel en zijn persoonlijke bijdrage”.
Peter Blom, Kwartiermaker CIO-Office/IV-Regie, Inspectie SZW

“Als collega heb ik Eric ervaren als een rustpunt die een probleem niet uit de weg gaat, maar het beetpakt en afpelt. Vervolgens is hij in staat om geprioriteerd aan te geven welke stappen er dienen te worden genomen. Hierbij ontgaat hem niet de menselijke interactie en de gevoelens die daarbij een rol spelen”.
Nicole Nugteren, Adviseur Openbare Orde, Veiligheid en Rampenbestrijding, Gemeente Papendrecht

“Ik heb Eric den Oudsten leren kennen, als een rustige verbinder, gedurende de periode dat hij werkzaam was als mijn plaatsvervanger bij de gemeente Papendrecht. Eric heeft zich bezig gehouden met e-bewustwording en het bewust worden van de rol van een informatiemanager op MT niveau”.
Erik Lam, Informatiemanager, Gemeente Papendrecht

“Eric is een verbinder, een mensen mens en weet langs die weg mensen bij elkaar te krijgen en doelen te realiseren. Hij is goed op de hoogte van e-overheid, informatiebeveiliging en bedrijfsprocessen en heeft goed zicht op de rijksoverheid en decentrale overheden. Hij is thuis op beleidsmatig niveau. Eric is een prettige collega om mee samen te werken”.
Jaap den Haan, Adjunct Directeur Regie, Wigo4it (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht)

“Ik heb Eric gedurende een drietal jaren leren kennen als een uiterst integere adviseur, die zijn sporen met name in het publieke domein heeft verdiend. Hij handelt vanuit het belang van de klant, levert kwaliteit en communiceert evenwichtig”.
Henk Stienstra, Manager Management View, Inter Access

“Eric heeft bij Haag Wonen de afdeling I&A geleid tussen twee vaste krachten in. Hij is erg goed in de intermenselijke relaties en communicatie tussen opdrachtgevende afdelingen en de serviceverlening van de afdeling I&A”.
Ria Koppen, Directeur Bedrijfsvoering, Haag Wonen

“Eric is een kundige en gedreven adviseur. Heeft een positieve houding in het ‘samenwerken’ aan een gedragen advies (informatiebeveiliging). Is in staat richting zowel het management als de organisatie constructieve gesprekken te voeren. Heeft snel een goede kijk/inzicht waar een organisatie staat zowel organisatorisch als bedrijfskundig. Weet dit te vertalen in zijn rol van een resultaatgerichte opdrachtnemer”.
Tjerk de Ridder, Senior I&A adviseur, Gemeente Achtkarspelen

“Ik heb Eric leren kennen als een representatieve en mensgerichte collega die graag toewerkt naar een concreet resultaat en hier pro-actief in acteert”.
Machteld Brokerhof, Business Unit Manager ICT, Yacht

“Als adviseur/manager is Eric in staat om zowel de “harde” als de “zachte” kanten van een organisatie te herkennen, duiden en op een professionele manier te verbinden. Met een gerust hart kan ik Eric op complexe problemen loslaten; met zijn conceptuele en analytische vermogens is hij daadwerkelijk in staat om in samenspel met de klant praktische oplossingen te ontwikkelingen”.
Gerard Beunk, Eigenaar Beunk Management & Advies

“Ik heb met veel plezier samengewerkt met Eric. Zijn oog voor detail, eindeloze humor en doorzettingsvermogen maken Eric een prettige en tegelijk zakelijke en resultaatgerichte collega”.
Aart Jochem, Manager, Nationaal Cyber Security Centrum, NCSC

“Ik heb enige tijd met Eric samen mogen werken hetgeen altijd goed bevallen is. Hij is intelligent en kan zich goed inleven in andermans positie. Tenslotte is het ook gewoon een leuk en aardig persoon”.
Jan Pieter Mook, Projectleider ICT-Beveiligingsassessments DigiD, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Logius

“Eric is een kundig en gedreven adviseur alsmede uitstekende voorzitter bij partijen met tegenstrijdige belangen. Zijn integriteit speelt hierbij een grote rol. Eric is resultaatgericht, communicatief zeer sterk, servicegericht, werkt constructief en heeft oog voor organisaties en structuren. Door zijn analytische vermogen en bedrijfskundige achtergrond is hij een zeer goede organisatieadviseur met een dienstverlenende instelling. Bovendien heeft Eric een mensgerichte houding wat het heel prettig maakt om met / voor hem te werken”.
Els de Groot, Directiesecretaris, Ministerie van Economische Zaken

“I remember Eric as an ambitious and most integer and pleasant personality with a good sense of humor. We were adversaries in the election for President of the Workers Council of the Ministry of Economic Affairs and he was a “tough cookie”. He finds his own way to combat the challenges ahead of him”.
Jan Willem van Gent, Senior Politiek Adviseur, Ministerie van Economische Zaken

“Eric heeft een warme, intelligente en enthousiaste persoonlijkheid, die hij tot zijn (en Yakult’s) succes heeft weten aan te wenden in zijn rol als manager IT bij Yakult Europe. Het was een plezier om met hem samen te werken”.
Martin Groen, Information Systems Manager, Yakult