Eric den Oudsten

Verbinding tussen Beleid | Organisatie | ICTEric den Oudsten | Zelfstandig professional

Eric den Oudsten is een zelfstandig professional met een opleiding bestuurskunde/overheidsmanagement, een postacademische opleiding veranderkunde en een leergang IT Regie Management (Nyenrode Universiteit).

Eric heeft een brede ICT achtergrond op het gebied van bedrijfsvoering, beleid, organisatieontwikkeling en informatiemanagement. Met meer dan 25 jaar ervaring in diverse functies, zowel in het bedrijfsleven als bij de (decentrale) overheid. Bijvoorbeeld als (strategisch) adviseur, CIO, directeur en interim manager.

Eric heeft sterk ontwikkelde analytische vaardigheden, kijkt en handelt organisatiebreed en mensgericht. Hij is zeer sterk in het verbinden van organisatie- en beleidsinitiatieven met informatievoorzieningsoplossingen (IV-oplossingen). Bovendien beschikt Eric over uitstekende sociale- en communicatieve vaardigheden.

Kortom: Eric is een ‘bruggenbouwer’ tussen beleid en uitvoering, gericht op het behalen van een gezamenlijk en kwalitatief eindresultaat.

Specialismen

 • Optimaliseren van organisatie- en beleidsprocessen
 • Faciliteren van organisatieveranderingen
 • Informatiemanagement
 • Informatiebeveiliging (cybersecurity)
 • Nederlandse Digitaliseringsstrategie/Agenda Digitale Overheid
 • Kennisoverdracht (trainingen, presentaties en workshops)

Opdrachtgevers

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten | Inlichtingenbureau
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid | Stichting Halt
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • De Hartekamp Groep (DHG)
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid | Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
 • Gemeente Tilburg
 • De Hartstichting
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Inspectie SZW
 • Quadraam, Gelderse Onderwijs Groep
 • SURFmarket
 • Gemeente Papendrecht | Samenwerking Drechtsteden
 • Wigo4it | Gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht
 • Woningcorporatie Haag Wonen
 • Ministerie voor Infrastructuur en Milieu | Rijkswaterstaat
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) | Antwoord voor Bedrijven
 • SLTN Inter Access
 • CGI
 • PinkRoccade Local Government
 • Yacht
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken | Logius en NCSC
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Onderwijsraad
 • Yakult Europe

Eric den Oudsten onderschrijft als lid de gedragscode van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa). Strategisch Advies Den Oudsten is tevens aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Informatie en IT-professionals (KNVI).

Instelling: “Anders denken, gewoon dóen”.